ibis blog

Waarom jij morgen ook kan calculeren met BIM?

01 June 2017

Waarom jij morgen ook kan calculeren met BIM?

Plannen en calculeren vanuit een Bouw Informatie Model voegt extra dimensies en waarde toe aan bouwprojecten, die onder de noemers 4D en 5D vallen. Wat zijn de grootste voordelen van calculeren vanuit een Bouw Informatie Model en hoe kun je die in de praktijk realiseren? 


Sneller hoeveelheden uittrekken van een BIM

Het uittrekken en controleren van alle hoeveelheden is voor elke kostencalculator in de bouw en civiele techniek het meest tijdrovende en saaie werk. Daar is en blijft ook in de toekomst inzicht en gevoel voor aantallen bij nodig. Vanuit een goed 3D-model zijn alle aanwezige hoeveelheden met calculatiesoftware tot wel 80% sneller uit te trekken. Dan hou je als kostencalculator meer tijd over voor het voorkomen van fouten in de aanbestedingsbegroting en afprijzen van een project. Uiteraard zijn de volledigheid van het model en door alle project betrokkenen ingevoerde informatie doorslaggevend voor de mogelijke tijdsbesparing.

bim

Hergebruik informatie

Het tweede grootste voordeel van calculeren vanuit een BIM is de besparing die hergebruik van informatie kan opleveren. Als behalve de aannemer ook de installateur(s), afbouwer(s) en andere bouwpartners vanuit het BIM calculeren, is de potentiële besparing het grootst. Dat gebeurt nu in de praktijk vooral bij projecten die op basis van de nieuwe contractvormen worden aanbesteed, omdat daarbij de gezamenlijke belangen groter zijn. Verder is het belangrijk dat alle automatisch uitgetrokken hoeveelheden zonder verlies zijn in te lezen in de gebruikte calculatieprogrammatuur, wat vooral afhankelijk is van de toegepaste elementencodering. 

Visuele controlemogelijkheden

Omdat niet alle benodigde projecthoeveelheden uit een BIM te halen zijn, is er ook tijd te besparen bij het berekenen van de overige kostenposten. Daarvoor is het belangrijk dat de calculator duidelijk ziet wat hij of zij nog moet toevoegen. Oftewel de visuele controlemogelijkheden van alle uitgetrokken hoeveelheden en wijzigingen daarin. Software voor calculeren vanuit een BIM moet daarom zowel uitgebreide view- en analysefuncties bevatten als vanzelfsprekend zo eenvoudig mogelijk te gebruiken zijn. Bijvoorbeeld via de cloud.

linkedin logo rood hubspot.png                                                  bim

Wil Jong is werkzaam als Productmanager Bouw bij Ibis (onderdeel van Brink Groep).  

Meer weten over calculeren vanuit een Bouw Informatie Model?

Download onze product leaflet!