ibis blog

De Alliantie verduurzaamt vastgoedportefeuille met IBIS-MAIN

18 November 2019

De Alliantie verduurzaamt vastgoedportefeuille met IBIS-MAIN

Hart voor duurzaam wonen

Alliantie_hvw_RGBDe Alliantie is een woningcorporatie die meer dan 50.000 woningen verhuurt aan mensen met een bescheiden inkomen, in de regio’s Amsterdam, Almere, Gooi- en Vechtstreek en Amersfoort. De medewerkers van Alliantie zijn met een hart voor duurzaam wonen dagelijks bezig ervoor te zorgen dat mensen zich veilig thuis voelen. “Net als andere woningcorporaties staan wij voor de strategische uitdaging dat alle woningen de komende dertig jaar moeten worden verduurzaamd”, zegt Manager Programma Fred Jak. “Die noodzakelijke transitie naar een CO2-neutrale vastgoedportefeuille gaan wij gefaseerd realiseren, in samenwerking met een aantal strategische ketenpartners. Als basis daarvoor is het belangrijk dat de onderhoudskwaliteit van alle woningen eenduidig inzichtelijk is en de meest effectieve verduurzamingsmaatregelen worden gerealiseerd, afgestemd op al geplande onderhoud- en renovatiewerkzaamheden.” 

Complexen herverdelen en onderhoudsdata actualiseren

Alliantie is ontstaan uit de fusie van vier woningcorporaties. Sinds 2012 is het beheer van alle vastgoed ondergebracht in één onderhoudsorganisatie, die vanaf dat moment met dezelfde software is gaan werken. “Wij gebruiken Tobias AX voor de administratie en financiën en IBIS-MAIN voor het maken en doorrekenen van de meerjarenonderhoudsbegroting”, vervolgt Jak. “Om meer inzicht en grip te krijgen op de voorheen samengevoegde vastgoedportefeuilles, hebben wij met ondersteuning van Ibis vorig jaar alle complexen logischer ingedeeld en de bijbehorende onderhoudsdata geactualiseerd. Die verbeterslag was noodzakelijk om de benodigde onderhoudswerkzaamheden en mogelijke verduurzamingsmaatregelen beter afgestemd op vergelijkbare woningtypes te kunnen begroten. De komende decennia gaan wij onze woningen en andere vastgoedobjecten meer TCO-gericht (Total Cost of Ownership) beheren, dan projectmatig.”    

‘Next step’ richting ketensamenwerking 2.0

P1100327 (00000002)“Wij werken al zes jaar met een aantal vaste partners voor het onderhouden, verbeteren en verduurzamen van alle woningen”, aldus Jak. “Vanaf 2020 gaan wij die ketensamenwerking doorontwikkelen in het Sequent NXT-programma, met als pijlers een klantgerichte benadering, innovatie, data en samen programmeren. Ibis is voor ons belangrijk bij de ondersteuning van de strategische partners waarmee wij het vastgoedbeheer de komende decennia meer resultaatgericht gaan aansturen en managen. IBIS-MAIN is voor ons namelijk een belangrijk middel om beleidsgericht te kunnen regisseren, in plaats van op de technische inhoud. Bijvoorbeeld door op een hoger aggregatieniveau integrale beslissingen te kunnen nemen over het benodigde onderhoud, renovaties en verduurzaming. Ibis snapt de uitdagingen waarvoor wij staan heel goed en weet dat de ontwikkeling van ons Sequent NXT-programma ook van hen veel zal vragen. Het is belangrijk dat Ibis in deze ontwikkeling proactief meedenkt.”

Efficiënt samenwerken

Voor de realisatie van Sequent NXT is het belangrijk dat alle partners efficiënt samenwerken en technische innovaties voor circulair bouwen worden benut. Om dat mogelijk te maken, creëert Alliantie momenteel een nieuwe ICT-omgeving, waarin informatie en applicaties via API’s worden geïntegreerd. “IBIS-MAIN online is al een moderne cloudtoepassing waaruit informatie eenvoudig te hergebruiken is in andere applicaties”, zegt Jak. “De komende tijd gaan wij onder andere nog onderzoeken of de arbeidsintensieve conditiemetingen te vervangen zijn door automatische analyses van beeldopnames. Behalve tijd- en kostenbesparingen kan het automatisch herkennen van de onderhoudsstatus en gebreken van woningen op basis van foto’s wellicht ook de objectiviteit van beoordelingen verhogen. Door onze ketenpartners vooraf kwalitatief betere informatie ter beschikking te stellen, gaan wij de voorbereiding en uitvoering van alle werkzaamheden verder stroomlijnen.”

Meer informatie over IBIS-MAIN? Download de productleaflet!