ibis blog

Gemeente Wierden en Vitens verbeteren projectsamenwerking met GwwBesteksAdministratie

08 April 2020

Gemeente Wierden en Vitens verbeteren projectsamenwerking met GwwBesteksAdministratie

Efficiënter samenwerken

vitensBij weg- en rioolreconstructies is het belangrijk om de gemeentelijke werkzaamheden goed af te stemmen met benodigde veranderingen aan nutsvoorzieningen. Dat vermindert de overlast voor omwonenden en kan ook kosten- en tijdsbesparingen opleveren. In de praktijk verloopt die afstemming echter regelmatig niet optimaal, door verschillen in belangen, meerdere betrokken aannemers en gebrekkige communicatie. Om de voordelen die efficiënter samenwerken biedt te benutten, hebben Gemeente Wierden en Vitens de reconstructie van de Wethouder van Buurenstraat in Wierden integraal aanbesteed en uitgevoerd. “Wij hebben dit project als gelijkwaardige opdrachtgevers aangepakt en uitgevoerd”, zegt Jan van Savooijen, technisch projectleider van de gemeente Wierden. “Door vooraf duidelijke afspraken met elkaar te maken over de budgetverdeling en projectcoördinatie is de doorlooptijd met circa een derde verkort.”

Logo Gemeente Wierden (004)

Cultuurverandering en andere rolverdeling

In de Wethouder van Buurenstraat heeft gemeente Wierden de riolering (incl. huis- en kolkaansluitingen) en verharding vernieuwd en Vitens een waterdistributieleiding. Dat geïntegreerde project is conform de meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure voor werken in opdracht gegeven aan aannemer Timmerhuis Groep uit Vriezenveen. “Om als complementaire opdrachtgevers samen één aannemer aan te kunnen sturen, is een cultuurverandering en andere rolverdeling noodzakelijk”, zegt Vitens projectleider Mart van Oijen. “Wij hebben vooraf duidelijke afspraken met elkaar gemaakt, die tijdens de voorbereiding en uitvoering hebben geleid tot een grotere betrokkenheid en het zoeken naar integrale oplossingen door alle stakeholders. Als onderdeel van onze integrale projectaanpak hebben wij de bestekken van beide organisaties en het administreren van de uitvoering geïntegreerd met GwwBesteksAdministratie.”

Budgetverdeling naar meerdere opdrachtgevers

Het reconstrueren van de Wethouder van Buurenstraat is voor Gemeente Wierden en Vitens een goed verlopen pilotproject. Gemeente Wierden gebruikt al langer GwwBesteksAdministratie, dat tevens functionaliteit bevat voor het verdelen van projecten naar de budgetten van meerdere opdrachtgevers.

“Door infrastructuurprojecten samen voor te bereiden, word je gedwongen meer aandacht te besteden aan de raakvlakken van elkaars werkzaamheden”, aldus van Oijen. “Verder vereenvoudigen de vooraf gemaakte budgetafspraken het goedkeuren van de vierwekelijkse termijnstaten en het verwerken van meerwerkopdrachten gedurende het totale project. In de opstartfase heeft Ibis ons proactief geholpen met de inrichting en een gebruiksinstructie voor het samenwerken met GwwBesteksAdministratie”. “Wij hebben in dit project samen waardevolle ervaring opgedaan”, concludeert van Savooijen “Met als belangrijk resultaat zowel tijd- als kostenbesparingen.” 

Meer informatie over GwwBesteksAdministratie?

Schrijf je hier in voor het webinar!