ibis blog

VIAC calculeert installaties met IBIS-TRAD en BIM-meetstaten

26 September 2019

VIAC calculeert installaties met IBIS-TRAD en BIM-meetstaten

Energie- en installatieconcepten

Logo_VIAC

VIAC Adviseurs in Houten bedenkt en ontwikkelt energie- en installatieconcepten voor woningen, winkels, onderwijs- en utiliteitsgebouwen en zorgcomplexen. VIAC onderscheidt zich in de markt met de synergie van kennis en ervaring op het gebied van E- en W-installaties en bouwfysica, ondersteunt door het gebruik van BIM-software. “Onze adviezen zijn gericht op het duurzamer en gezonder maken van gebouwen”, vertelt consultant & BIM manager Mervyn Bodeving. “Deze worden na overleg met de opdrachtgevers uitgewerkt in tekeningen, bouwfysische en installatietechnische berekeningen en de bijbehorende kostencalculaties. Op basis daarvan kunnen zij dan gefundeerde keuzes maken. Tijdens het begroten van de projecten hebben wij actuele prijsinformatie nodig over duizenden installatieproducten. Tot voor kort hielden wij enkele honderden bij in eigen Excel-sheets. Omdat het actueel houden van alle prijzen en kortingen tijdrovend is, zeker in periodes met sterke marktveranderingen, calculeren wij sinds begin dit jaar met IBIS-TRAD en BIM-meetstaten.”

BIM-gestuurd calculeren

Bij VIAC worden alle projecten sinds 2010 in 3D BIM uitgewerkt. Een groot voordeel van BIM is dat je projecten virtueel kunt bouwen en controleren”, vervolgt Bodeving. “Voordat BIM werd toegepast was het gebruikelijk dat installateurs een extra voorraad van producten inkochten om issues, die pas op de bouwplaats zichtbaar werden, op te lossen voordat ze de voortgang belemmerden. Dat waren ingecalculeerde faalkosten, als onderdeel van de bekende winst- en risicomarges. Nu kunnen wij de installaties vooraf in 3D controleren op bouwfouten en zo nodig aanpassen. Verder is er door het uittrekken van alle hoeveelheden uit het BIM met behulp van BIM-meetstaten geen noodzaak meer om extra voorraad en uren mee te nemen in de begroting, werkvoorbereiding en inkoop. Een ander voordeel is de IBIS-TRAD koppeling met de 2ba online database met actuele product- en prijsinformatie. Daardoor hoeven wij alle veranderingen niet meer zelf bij te houden, wat tijd bespaart en fouten voorkomt. Dankzij onze methode van BIM-gestuurd calculeren krijgen opdrachtgevers een betere en transparantere kostencalculatie, die zij ook met de installateur kunnen delen.”

Waarde toevoegen aan projecten

Door opdrachtgevers te voorzien van een kostprijscalculatie voegt VIAC extra waarde toe aan hun projecten. “Opdrachtgevers willen inzicht en grip op de projectkosten, waaraan wij merendeels al invulling geven”, zegt Bodeving. “Uiteraard werkt elke installateur met zijn eigen leveranciers en gebruiken ze eigen kengetallen, waardoor ze altijd iets zullen afwijken van onze begroting. Het aanleveren van een onderbouwde begroting levert echter vertrouwen op bij zowel de opdrachtgever als marktpartijen, omdat de risico’s inzichtelijk worden. Dankzij de inzet van BIM en onze begrotingssystematiek worden de gesprekken tussen alle betrokken partijen transparanter. Wij hebben voor Ibis gekozen omdat het een betrouwbare leverancier is die voorop loopt met functionaliteit voor BIM-gestuurd calculeren en online werken. Begin dit jaar heeft Ibis een cursus op ons kantoor verzorgd in het calculeren met IBIS-TRAD en BIM-meetstaten voor onze medewerkers en sindsdien werken wij er productief mee in nieuwe projecten. Om het BIM-gestuurd calculeren van installaties verder te automatiseren en te optimaliseren, zijn wij samen met Ibis nog een eigen workflow aan het ontwikkelen.”

Lees in onze product leaflet meer over IBIS-TRAD voor de installatietechniek.  

Start download