ibis blog

Talkpool beheert en inspecteert telecommunicatiemasten met IBIS-MAIN

22 November 2019

Talkpool beheert en inspecteert telecommunicatiemasten met IBIS-MAIN

Specialist in IoT- en telecomnetwerken

Talkpool Nederland uit Boxtel is gespecialiseerd in het beheren van telecommunicatienetwerken, voor grote operators, systeemleveranciers en hoofdaannemers. Daarvoor leveren ze een compleet dienstenaanbod op het gebied van engineering, implementatie, inspectie en operationeel beheer. “Wij maken onderdeel uit van de beursgenoteerde specialist in IoT- en telecomnetwerken Talkpool, met het hoofdkantoor gevestigd in Zwitserland en medewerkers in twintig landen”, zegt Business Unit Manager Frank Wijnoogst. “Onze mensen hebben allemaal jarenlange ervaring in de telecomsector en beheren in Nederland nu zo’n 900 masten.” Voor de upgrades naar 4G in de afgelopen jaren en 5G de komende jaren, berekent en inspecteert Talkpool ook of de bestaande mastconstructies sterk genoeg zijn voor de nieuwe generatie antennes en bijbehorende netwerkapparatuur.

Conditiemetingen volgens de NEN2767  

“Telecommasten zijn staalconstructies die aan diverse bouwkundige, technische en veiligheidseisen moeten voldoen, vervolgt Wijnoogst. “Omdat wij aan alle opdrachtgevers op een uniforme wijze willen laten zien dat de gebruikte masten aan de voorgeschreven eisen voldoen, inspecteren wij ze conform de NEN 2767 voor conditiemetingen. Voor het registreren en verwerken van alle inspectiegegevens en het meerjarig begroten van de benodigde onderhoudswerkzaamheden, zijn wij enkele jaren geleden met IBIS-MAIN gaan werken. De belangrijkste redenen daarvoor waren het gebruiksgemak van die software, het op locatie met mobiele apparatuur direct alle inspectiegegevens kunnen invoeren en de betaalbaarheid. IBIS-MAIN is al jarenlang een veelgebruikt programma binnen de vastgoedsector en onze telecommunicatiemasten zijn vergelijkbaar met de technische installaties die je in gebouwen en woningen tegenkomt.”

Online dashboards voor klanten 

“Een ander voordeel van IBIS-MAIN is het feit dat er al zoveel bouwkundige en installatietechnische gebouwonderdelen in het programma beschikbaar zijn, zoals de fundering, staalconstructie, elektra, aarding, bliksemafleider, hekwerken etc. Bij het inrichten van de software voor het beheren van onze masten hebben wij er nog wel een aantal anders genoemd en toegevoegd, maar dat is eenvoudig zelf te doen. Verder zijn er extra users aangemaakt, om onze klanten via de cloud toegang te geven tot de eigen inspectierapporten en in IBIS-MAIN online aanwezige overzichtelijke managementdashboards. Daarmee voegen wij voor sommige klanten ‘business intelligence’ toe aan onze diensten. Tenslotte zijn er ook klanten die onze kostencalculaties voor het benodigde onderhoud en bouwkundige aanpassingen importeren voor het actualiseren van de eigen meerjarenbegroting.”

Meer informatie over IBIS-MAIN? Download de productleaflet!