ibis blog

Schiphol Airport: waar alles om data draait

03 March 2020

Schiphol Airport: waar alles om data draait

Als de hub van Europese luchtvaart en transport, verbindt Amsterdam Airport Schiphol Nederland met de rest van de wereld, iedere dag weer, het hele jaar door. Met 71 miljoen reizigers die jaarlijks de luchthaven passeren, is ze de op tien na drukste luchthaven in de wereld. In haar projectorganisatie staat bimsync en het gebruik van open internationale standaarden centraal.

“Er is veel communicatie en uitwisseling van informatie vereist bij het ontwerpen, organiseren en uitvoeren van projecten. Met bimsync wordt een centrale locatie gecreëerd waardoor deze processen transparanter en efficiënter worden”, aldus Peter Luske, Manager Project Controls bij Schiphol.

Alleen al de omvang en het aantal projecten en het onderhoud dat op het luchthaventerrein plaatsvindt, bracht Schiphol ertoe om naar slimmere manieren op zoek te gaan om dit alles efficiënt te organiseren. BIM (Bouw Informatie Modellen), dat gebaseerd is op open standaarden, kwam al snel in beeld. Dankzij BIM kunnen teams efficiënter samenwerken, krijgen ze beter inzicht in projecten en vindt de besluitvorming op basis van data plaats.

Schiphol besloot bimsync als projectsamenwerkingstool te gebruiken. Hierdoor kunnen haar multidisciplinaire teams beter samenwerken. Dit levert duidelijke voordelen op: kortere doorlooptijden, een hogere planstabiliteit en minder faalkosten. Daarnaast is de tool gebaseerd op open standaarden. Open BIM is een universele benadering van het gezamenlijk ontwerpen, realiseren en exploiteren van gebouwen op basis van open standaarden en werkstromen.

BIM@schiphol-programma

“We zijn blij met wat het BIM-programma heeft bereikt. We hebben niet alleen naar tools gekeken, maar ook naar wat ervoor nodig is om een zogenaamde 'Digital Twin' (digitale tweeling) te ontwikkelen van Schiphol, met processen, organisatiestructuren en bovenal: menselijk gedrag. “Bimsync is een gebruiksvriendelijke applicatie die voorziet in de behoefte om IFC-modellen, BCF-kwesties, bestanden en documenten op te slaan”, aldus Stefan van der Weide, Senior Programme Manager BIM@schiphol.

Bimsync speelt een essentiële rol in het totale IT-landschap dat Schiphol gebruikt bij haar objectgerichte aanpak. Data hebben een prominente plek in de bedrijfsstrategie van Schiphol. De data worden opgeslagen in een centrale datavoorziening en zijn van daaruit beschikbaar voor verschillende systemen.

Het BIM@schiphol-programma is een enorme onderneming die grote ambities voor de hele organisatie omvat om de data van de uiteenlopende activiteiten te benutten.

De ambities zijn groot: door gebruik te maken van de digitale tweeling groeit Schiphol uit tot een datagedreven organisatie, een organisatie die analyses, processen en werkzaamheden kan optimaliseren met behulp van geïntegreerde data. Dankzij deze data kunnen nieuwbouwprojecten sneller worden opgeleverd, kunnen faalkosten tijdens de bouw worden gereduceerd en wordt het werk voor medewerkers leuker en uitdagender.

De gezamenlijke IT-strategie voor 2018-2020 is Make IT Easy, en omvat de transitie van meerdere servicemanagementtools naar één centrale tool. Het doel is om via bimsync beter met ketenpartners samen te werken en zo snel en flexibel te worden.

Het is heel prettig werken met bimsync! Het is namelijk een tool die je snel onder de knie hebt, zodat projectpartners geen tijd verliezen met het leveren van informatieproducten”,

- Peter Luske, Manager Project Controls bij Schiphol.

Impr-6-BIMsync-as-Project-Collaboration-Tool

De BIM-reis van Schiphol

De BIM-reis van Schiphol begon in 2010 toen ze besloot om te onderzoeken wat Construction Information Management voor Schiphol zou kunnen betekenen. Deze beslissing kwam voort uit de visie van de afdeling Asset Management: het duurzaam creëren en beheren van rendabele en betrouwbare assets middels consistente, uniforme en gestructureerde informatie over haar assets.

Construction Information Management (BIM) werd gedefinieerd als een methode om een digitale weergave te creëren van de fysieke en functionele kenmerken van assets. De digitalisering van deze assetinformatie is de basis voor een 'Digital Twin (1:1) of the airport' in 3D.

In de haalbaarheidsstudie van mei 2015 wordt de term 'Digital Twin' voor het eerst gebruikt en gedefinieerd. De waarheidsgetrouwe 3D-modellen, aangevuld met asset-, planning- en budgetinformatie, leggen een stevig fundament voor het maken van analyses die (management)beslissingen ondersteunen gedurende de hele levenscyclus van assets.

Het gebruik van BIM-software heeft al bij verschillende bouwprojecten voordelen opgeleverd. De staalconstructie bij de doorgang van Skyport naar de tijdelijke vertrekhal 1a is daar een goed voorbeeld van. Door vanuit een virtueel model te coördineren, is er vroegtijdig een 'clash' ontdekt. Een clash is een ontwerpconflict tussen verschillende aannemers of verschillende bouwprojecten. Mede dankzij deze coördinatie werd de oplevering niet vertraagd, wat het bouwteam veel geld heeft bespaard.

Al snel werd duidelijk dat het niet langer de vraag was of Schiphol BIM verder moest ontwikkelen, maar hoe snel en hoe.

“Veiligheid heeft de hoogste prioriteit. Daarnaast moeten de systemen op Schiphol aan hoge beveiligingseisen voldoen. We zijn blij dat Catenda bimsync zo snel met deze hoge eisen, zoals Single Sign On (SSO), heeft kunnen leveren en dat zowel onze leverancier Ibis als het AWS Data Centre dat door bimsync wordt gebruikt ISO 27001-gecertificeerd zijn”, aldus Lysette Kampman, Business Consultant Information BIM.

BIM-consultant Hans Hendriks sluit zich daarbij aan: “bimsync is eenvoudig uit te leggen en te implementeren. We hebben een korte handleiding en een interactief handboek samengesteld. Deze zijn goed ontvangen, we hebben al heel wat positieve reacties gekregen: Wow, wat cool!, Kan ik ook toegang krijgen?, Kunnen we dit niet voor alle projecten gebruiken?, Eindelijk een goed platform om BIM-modellen te delen!”

Ibis, een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in de ontwikkeling en verkoop van begrotings- en onderhoudssoftware voor bouw-, infrastructuur- en vastgoedmanagement, is erin geslaagd om een contract met Schiphol af te sluiten. Als exclusief partner voor Catenda binnen het Nederlandstalige gebied van de Benelux, heeft Ibis bimsync voor Schiphol geleverd en geïnstalleerd.

Waarde-optimalisatie

Toepassing van BIM bij bouwprojecten en projectbeheersing heeft veel voordelen die over de hele linie waarde genereren en in belangrijke mate bijdragen aan verbeteringen tijdens implementatiefases. Zo kunnen doorlooptijden worden verkort, omdat ontwikkelingen in de nieuwe assets beter kunnen worden beheerst. En ook faalkosten kunnen worden gereduceerd, omdat fouten eerder in het ontwerpproces worden ontdekt en niet pas tijdens de installatie of bouw.

Dit alles leidt tot een snellere implementatie tegen lagere kosten en een hogere planstabiliteit. Minder verrassingen tijdens het uitrollen zorgen tevens voor meer zekerheid in de planning.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Tot nu toe zijn de resultaten veelbelovend en nu de software is geïnstalleerd, zal de implementatie hiervan organisatiebreed worden uitgerold.

Bimsync en het gebruik van open internationale standaarden zullen centraal blijven staan in de projectorganisatie van Schiphol. Dit is cruciaal gezien het streven naar steeds efficiëntere en coherentere datagedreven besluitvorming en het verstrekken van data gedurende de hele levenscyclus.

Meer informatie over datagedreven besluitvorming door middel van BIM?