ibis blog

Hoe waardeer je assets in de openbare ruimte?

26 November 2019

Hoe waardeer je assets in de openbare ruimte?

Iedereen gebruikt dagelijks zonder nadenken allerlei infrastructurele voorzieningen in de openbare ruimte, zoals auto-, spoor- en waterwegen, bruggen en tunnels. Dat gebruik gaat goed totdat deze infrastructuur niet meer beschikbaar is door onder andere noodzakelijk onderhoud of reparaties. Gezien de enorme economische en maatschappelijke belangen is het daarom verstandig het onderhoud aan deze infrastructuur te gaan managen als kritische assets.

Life Cycle Costing

Om ongeplande uitval van infrastructuur te voorkomen, is het belangrijk beter inzicht en grip te krijgen op de totale onderhoudskosten inclusief de benodigde exploitatiekosten. Gebouweigenaren en -beheerders doen dat al decennialang met behulp van Life Cycle Costing en meerjarenonderhoudsbegrotingen. Gemeenten, provincies en het rijk zijn sinds kort bezig met een inhaalslag op dit gebied, gezien de enorme toename in achterstallig onderhoud. Begrijpelijk omdat het in de recessie verleidelijk was om onderhoud naar achteren te schuiven, maar tegelijkertijd onverstandig omdat de rekening altijd volgt en later hoger kan uitvallen.

Onderhoud, renovatie en verduurzaming combineren

Een belangrijk voordeel van meer aandacht voor assetmanagement in de infrastructuur is de kans om onderhoud en renovaties te combineren met verduurzaming. Verduurzamen is nodig voor de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Het integreren van werkzaamheden voor verschillende doelen kan interessante kostenbesparingen opleveren en voorkomt dat infrastructuur meerdere keren niet beschikbaar is. De laatste jaren is er al een duidelijke verschuiving te zien naar meer aanbestedingen van gemeenten, provincies en rijksoverheden voor onderhoudscontracten. Betrouwbare kosteninformatie en kennis en ervaring met het opstellen van meerjarenonderhoudsbegrotingen zijn daarbij onontbeerlijk.

Kennis, ervaring en tools

Na de toegenomen bewustwording over het belang van lange termijn assetmanagement in de GWW, is het belangrijk snel actie te gaan ondernemen. Brink Management & Advies en Ibis kunnen infrastructuurbeheerders daarbij helpen door alle kosten inzichtelijk te maken, de onderhoud-, renovatie- en verduurzamingsmaatregelen te ramen en mogelijke scenario’s te analyseren. Maar ook door mee te denken over welke assets op welk niveau te onderhouden en met het Brink Kostenbestand Infra kostbare tijd te besparen bij het opstellen van de benodigde investeringsramingen en aanbestedingsbegrotingen.

dik berkheij                                                   Frits-ten-Cate-1V

Frits ten Cate, Senior Kostendeskundige bij Brink Management / Advies en Dik Berkheij, Accountmanager GWW bij Ibis (onderdeel van Brink Groep).

Neem contact met ons op!