ibis blog

Innovatiekansen met de nieuwe IBIS-MAIN voor vastgoedbeheerders

24 August 2017

Innovatiekansen met de nieuwe IBIS-MAIN voor vastgoedbeheerders

Ibis introduceert de nieuwe IBIS-MAIN Online, die zowel een volledig herontworpen gebruikersinterface als veel nieuwe functionaliteit biedt. Met deze webgebaseerde versie van de door veel woningcorporaties gebruikte software voor het maken van meerjarenonderhoudsplannen speelt Ibis in op de behoeften van gebruikers en de innovatiekansen voor beheerders.

Innovatiekansen voor vastgoedbeheerders

Vastgoedbeheerders krijgen de komende jaren drie belangrijke innovatiekansen om het vastgoedbeheer verder te optimaliseren. Allereerst door het beter hergebruiken van alle beschikbare informatie voor het maken van de meerjarenonderhoudsbegroting en -planning en facility management. Veel beheerders werken momenteel nog met verticale automatiseringsoplossingen, waardoor de samenwerking tussen alle afdelingen die betrokken zijn bij het vastgoedbeheer niet optimaal verloopt. In lijn daarmee biedt het digitaliseren in 3D van alle gebouwen en woningen (BIM) de kans duidelijker met alle betrokkenen in de hele supply chain te communiceren. 3D is namelijk de meest natuurlijke methode om informatie te presenteren, die iedereen beter begrijpt dan technische tekeningen en specificaties. Ten derde biedt de ICT-trend cloud computing woningcorporaties de kans om alle beschikbare beheerinformatie altijd en overal op een goed beveiligde wijze toegankelijk te maken. In plaats van zelf continu de ontwikkelingen en risico’s op cybersecurity gebied te moeten bijhouden, beseffen steeds meer corporaties dat een specialist in cloud computing daar beter en sneller toe in staat is.

IBIS-MAIN Online

Ibis introduceert deze maand de aanzienlijk uitgebreide IBIS-MAIN Online software. Inspelend op de hiervoor beschreven trends is het afgelopen jaar fors geïnvesteerd in deze webgebaseerde software voor het maken van meerjarenonderhoudsbegrotingen en -planningen. Een belangrijke verbetering voor elke woningcorporatie en andere vastgoedbeheerders is het feit dat voortaan alternatieve scenario’s zijn op te stellen op basis van de NEN 2767 beleidsaspecten. Daarnaast is het mogelijk om vooraf onderhoudsscenario's in te stellen en deze op complex niveau door te rekenen. Andere verbeteringen zijn gericht op het gebruiksgemak van IBIS-MAIN Online. Zo is de user interface in samenspraak met een groot aantal gebruikers opnieuw ontworpen, om alle jaarlijkse begrotings- en planningstaken nog efficiënter te kunnen uitvoeren. Als gevolg daarvan is deze versie zo intuïtief te gebruiken dat een langdurige instructie niet meer nodig is. Een andere veelgevraagde verbetering is de mogelijkheid eenvoudig eigen rapportages samen te stellen, dus maatwerkrapporten te creëren voor de eigen organisatie. IBIS-MAIN Online is direct leverbaar voor een vast bedrag per maand per gebruiker.

vastgoedbeheer

Snelgroeiend gebruik cloud software

Na een voorzichtige start is het gebruik van Ibis-software via de cloud in 2016 met ruim 100% gegroeid. Twee redenen daarvoor zijn de grotere flexibiliteit en schaalbaarheid om de benodigde functionaliteit in projecten te kunnen inzetten. Verder is de oorspronkelijke twijfel bij bedrijven en andere organisaties over de beveiliging van online software en data omgeslagen naar het besef dat de beschikbaarheid net zo hoog en vaak zelfs hoger is dan software die op de eigen bedrijfsservers draaien. Dat geldt ook voor de beveiliging, omdat serviceproviders meer en sneller investeren in oplossingen tegen cyberaanvallen dan de meeste organisaties zelf toe in staat zijn. Tenslotte maakt cloud software efficiënt samenwerken onafhankelijk van de locatie en tijd mogelijk. Zoals werken met MJOP’s en BIM door alle betrokkenen, maar ook het uitvoeren van opleverings- en onderhoudsinspecties. Omdat er voor iedereen nog maar één centrale en real-time toegankelijke versie van de waarheid is, worden daarbij minder fouten gemaakt. 

Probeer de nieuwe IBIS-MAIN