ibis blog

'BIM en Cloud computing kansen voor corporaties omtrent vastgoedbeheer'

15 August 2017

'BIM en Cloud computing kansen voor corporaties omtrent vastgoedbeheer'

'BIM, Cloud computing en hergebruik informatie dé kansen voor corporaties omtrent het beheer van vastgoed'

Op 21 september introduceert Ibis tijdens CorporatiePlein de nieuwe versie van haar online software IBIS-MAIN. Een gesprek met Alex van der Leer van Ibis over hoe de softwareleverancier inspeelt op dé drie kansen voor woningcorporaties wat betreft vastgoedbeheer en de rol die ICT daarin speelt.

De eerste kans voor efficiënter vastgoedbeheer zit volgens Alex in het beter hergebruiken van beschikbare informatie. Hij doelt hierbij op de data in de applicaties voor het maken van de meerjarenonderhoudsbegroting en -planning en het operationele facility management. "Veel vastgoed-beheerders werken nog met verticale automatiseringsoplossingen, waardoor de samenwerking tussen alle afdelingen niet optimaal verloopt. In lijn daarmee biedt het digitaliseren in 3D van alle gebouwen en woningen (BIM) de kans duidelijker met alle betrokkenen in de hele supply chain te communiceren. 3D is de meest natuurlijke methode om informatie te presenteren die iedereen beter begrijpt dan technische tekeningen en specificaties."

"Als laatste biedt de ICT-trend Cloud computing woningcorporaties de kans om alle beschikbare beheerinformatie altijd en overal op een goed beveiligde wijze toegankelijk te maken. In plaats van zelf continu de ontwikkelingen en risico's op cybersecuritygebied te moeten bijhouden, beseffen steeds meer organisaties dat een specialist in Cloud computing daar beter toe in staat is."

vastgoedbeheer

Nieuwe versie IBIS-MAIN voor vastgoedbeheer

De nieuwe versie van IBIS-MAIN speelt in op deze trends legt Alex uit. "Wij hebben fors geïnvesteerd in deze cloudversie van marktleidende software voor het maken van meerjarenonderhoudsbegrotingen en -planningen. Een belangrijke verbetering voor woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders is dat voortaan alternatieve scenario's zijn op te stellen op basis van de NEN 2767 -beleidsaspecten. Daarnaast is het mogelijk om vooraf ingestelde onderhoudsscenario's in te stellen en deze op complexniveau door te rekenen."

"Twee andere verbeteringen van de nieuwe versie die wij op onze stand laten zien, zijn gericht op het gebruiksgemak van IBIS-MAIN Online. De userinterface is in samenspraak met een groot aantal gebruikers opnieuw ontworpen, om alle jaarlijkse begrotings- en planningstaken efficiënter te kunnen uitvoeren. De nieuwe versie is intuïtiever waardoor een langdurige instructie niet meer nodig is. Ook is de mogelijkheid eenvoudig eigen rapportages samen te stellen toegevoegd, waardoor maatwerkrapporten te creëren zijn voor de eigen organisatie."

Ibis is op CorporatiePlein te vinden op stand 13.

vastgoedbeheer                                                  vastgoedbeheer

‘Alex van der Leer is werkzaam als Accountmanager Vastgoedbeheer bij Ibis (onderdeel van Brink Groep)’.                    

Meer informatie over IBIS-MAIN? Download de productleaflet!