ibis blog

Bergen op Zoom, vastgoedbeheer met IBIS-MAIN

20 April 2020

Bergen op Zoom, vastgoedbeheer met IBIS-MAIN

Vastgoedonderhoud begroten en plannen

Strategisch gelegen aan de rand van Brabant en Zeeland, is Bergen op Zoom begonnen als handels- en garnizoensstad. Dat verklaart het grote aantal monumentale gebouwen in deze gemeente, waaronder Stadspaleis Het Markiezenhof en het grootste fort van de West-Brabantse Waterlinie, Fort de Roovere. Omdat de gemeente Bergen op Zoom al vroeg heeft geïnvesteerd in professioneel vastgoedbeheer, zijn alle gebouwen die zij beheren goed onderhouden.

"'Wij begroten en plannen alle onderhoudswerkzaamheden al sinds begin deze eeuw met IBIS-MAIN"
ing. Ton van Wijk

"Daar is destijds voor gekozen op basis van een aanbesteding en sindsdien werken wij er naar volle tevredenheid mee. Persoonlijk heb ik al 25 jaar IBIS-MAIN ervaring, omdat ik er begin jaren negentig voor de gemeentelijke herindeling bij Halsteren mee ben gestart."

Vastgoedbeheer met onderhoudslabels

Bergen op Zoom heeft alle te beheren vastgoedobjecten ingedeeld in de categorieën goud, zilver, brons en koper. Om planmatig te kunnen anticiperen op veranderingen in de beheer-strategie, het politieke beleid en de economische situatie. "In de goudcategorie zitten alle monumenten", licht van Wijk toe. "Die zijn gezichtsbepalend voor onze stad en hebben daarom de hoogste onderhoudsprioriteit. In de categorie zilver vallen alle niet-monumentale gebouwen, in brons andere te beheren vastgoedobjecten zoals riool gemalen en in koper de strategische aankopen voor toekomstige ontwikkelingsprojecten. Wij hebben een jaarlijks onderhoudsbudget van ongeveer twee miljoen Euro, exclusief projecten, dat optimaal wordt besteed. IBIS-MAIN helpt ons zowel bij het inzichtelijk maken, begroten en plannen van al het benodigde vastgoedonderhoud, als het onderbouwen van de besluitvorming daarover."

Variëren met cyclustijden in het vastgoedbeheer

Vastgoedbeheer bestaat voor een groot deel uit periodiek terugkerende werkzaamheden, waaronder veel schilderwerk. Door dit een jaar uit te stellen wordt er op lange termijn geen geld bespaard, omdat het erna alsnog moet gebeuren. "Met behulp van IBIS-MAIN kunnen wij snel en op transparante wijze reageren op alle raadsvragen over de beheerkosten van een gebouw of ander objecten", vervolgt van Wijk. "Door te variëren met onze cyclustijden en prioriteiten zijn namelijk de gevolgen van alle mogelijke beslissingen direct zichtbaar te maken. Soms is het verstandig onderhoud uit te stellen in verband met een aankomende renovatie, verkoopplan, of omdat het te integreren is in een project. Behalve dat Ibis de software op maat bij ons heeft geïmplementeerd, hebben wij tevens IBIS-MAIN cursussen gevolgd en hen ingeschakeld voor een inhaalslag op het gebied van gebouwinventarisaties."