Wie verder kijkt dan enkele jaren ontdekt trends en innovaties die bestaande markten gaan veranderen en zelfs verstoren. Dat een Bouw Informatie Model in steeds meer projecten gebruikt gaat worden is evident. Hetzelfde geldt voor cloud computing, vanwege de altijd en overal toegankelijke informatie en communicatiemogelijkheden. Hoe gaat het gebruik van een BIM voor vastgoedbeheer zich de komende jaren ontwikkelen?  

BIM wordt een integraal contractstuk

Een model levert de meeste toegevoegde waarde op in de exploitatie- en beheerfase van gebouwen, simpelweg omdat deze decennialang duurt. Sinds de crisis van 2008 is het gebruik van een BIM in projecten gestaag toegenomen. Architecten, aannemers, constructeurs en installateurs zijn meer gaan BIMmen vanwege de kansen efficiënter samen te werken en te communiceren en de foutkans te verkleinen. In lijn met de huidige digitale transformatie in elke marktsector, wordt een BIM uiteindelijk het belangrijkste integrale contractstuk voor alle projectbetrokkenen, waarin alle gegenereerde informatie wordt opgeslagen. Vanaf het voorlopige ontwerp tot en met de sloop of herontwikkeling van gebouwen. Dus ook in de exploitatiefase voor vastgoedbeheerders en alle bedrijven die onderhoudswerkzaamheden voor hen uitvoeren.

bim

 

Informatie wordt Big Data

De I en M van het model zijn belangrijker dan de B. Daarmee bedoel ik dat alle beschikbare informatie en het managen daarvan de grootste uitdagingen worden voor vastgoedbeheerders. Informatie wordt namelijk in elke markt Big Data, afkomstig van steeds meer bronnen, waaronder sensoren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het detailniveau van alle geregistreerde en te beheren informatie en uit welke bronnen ze worden geïntegreerd. Wil je als vastgoedbeheerder bijvoorbeeld ook geografische informatie (GIS) aan het model toevoegen? En hoe kun je beschikbare informatie het beste hergebruiken in complementaire bedrijfssystemen voor facility- en servicemanagement en de meerjarenonderhoudsbegroting en -planning? Aandachtspunten waarvoor het belangrijk is op korte termijn al doelstellingen te formuleren en strategisch beleid te ontwikkelen.

Gebouwen worden IoT-objecten  

Een andere ontwikkeling die het vastgoedbeheer gaat beïnvloeden is het Internet of Things (IoT). De komende jaren worden installaties en andere gebouwonderdelen uitgerust met sensoren die informatie over het functioneren en de onderhoudsstatus gaan leveren. Net als tegenwoordig al in ieders auto. Gebouwen en woningen worden IoT-objecten met een toenemend aantal sensoren. Door de ontwikkeling van nieuwe materialen wordt het zelfs mogelijk dat een deur of kozijn zelf laat weten dat een scharnier minder begint te functioneren, of het schilderwerk een onderhoudsbeurt nodig heeft. Hoe snel die technische ontwikkelingen worden geadopteerd is moeilijk te voorspellen, omdat de bouw- en vastgoedmarkt niet de meest innovatieve is. Parallel daaraan komen er echter ook steeds meer millennials op managementposities terecht, die al volledig gedigitaliseerd zijn. 

Jeroen Hagen is werkzaam als Consultant Vastgoedbeheer bij Brink.

Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!