Snel en efficiënt projecten calculeren met Brink Kostenbestand Infra

Vanaf Ibis Calculeren voor Infra Pro is het Brink Kostenbestand Infra voortaan inbegrepen in onze software. Daarmee kunnen opdrachtgevers en aannemers GWW-projecten snel en efficiënt calculeren en tijd besparen op het onderhouden van eigen data en kengetallen.

RAW-bestekken onderbouwen

GWW-opdrachtgevers kunnen het Brink Kostenbestand Infra benutten om snel en efficiënt een RAW-bestek te onderbouwen, op basis van actuele prijzen en complete kengetallen. Dat levert in korte tijd een marktconforme en transparante begroting op voor een haalbaarheidsstudie, directie- en kredietraming. Realistische kostenramingen zijn belangrijk om weloverwogen investeringsbeslissingen te kunnen nemen.

 

Eigen prijzen toevoegen

Opdrachtgevers die het Brink Kostenbestand Infra gebruiken kunnen de inbegrepen prijzen ook eenvoudig verrijken met aanvullende eigen prijzen. Dat geldt tevens voor aannemers die willen inschrijven op RAW-bestekken. Zij kunnen met Ibis Calculeren voor Infra Pro en het daarbij inbegrepen Brink Kostenbestand Infra snel en efficiënt projectoffertes calculeren. Maar ook tijd besparen op het actueel houden van een eigen moederbegroting.
 
2021-05-27_07-17-54 kostenbestand


software, data en consultancy

Het Brink Kostenbestand Infra voegt waarde toe aan onze calculatiesoftware voor de GWW. Om meer opdrachtgevers en opdrachtgevers daarvan te laten profiteren, maakt dit bestand vanaf de Pro-versie deel uit van Ibis Calculeren voor Infra. Als er voor complexe projecten tijdelijk behoefte is aan meer kennis en ervaring is het tenslotte ook nog mogelijk om een beroep te doen op de kostenexperts van Brink.

Dik Berkheij en Freek Lassche, accountmanagers Infra bij Brink.

 
Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!
Yasper
Voor hulp en advies

Vraag het aan Joy

j.wansleeben@brink.nl 010 237 01 00 Ik heb nu een vraag