Recap: Seminar plannen, calculeren en samenwerken met een BIM

In juni heeft Ibis drie seminars georganiseerd over het plannen, calculeren en samenwerken in projecten op basis van een BIM. In totaal hebben daar zo'n 55 belangstellenden aan deelgenomen. "In het verlengde van de snel- groeiende toepassing van BIM in bouw- en GWW-projecten krijgen wij steeds meer vragen over het mogelijke hergebruik van alle beschikbare modelinformatie", zegt Richard van Ammerzoden, new business manager bij Ibis. "Dat hebben wij in samenwerking met Cadvisual laten zien in drie unieke automusea."

Ibis Cadvisual 44D plannen

Allereerst demonstreerden Joost Wijnen, Stephan Klotz en Griffin Smits van Cadvisual dat BIM data eenvoudig te hergebruiken is voor het maken van uitvoeringsplanningen met SYNCHRO 4D. Indien gewenst inclusief het benodigde personeel, materieel en werkruimtes. Behalve visualiseren van de planning zijn ook alternatieve scenario's te simuleren en te vergelijken. 4D plannen maakt het bouwproces voor alle betrokken stakeholders inzichtelijker en verduidelijkt de communicatie daarover gedurende het project.

5D calculeren

Vanuit Ibis lieten Rob van der Burg en Alexander Lassche daarna zien hoe alle benodigde hoeveelheden snel zijn uit te trekken vanuit een 3D model, voor het maken van een begroting met IBIS-TRAD. Voordeel van BIM-meetstaten is dat wanneer er wijzigingen zijn in het 3D model deze gesynchroniseerd kunnen worden met de begroting. Hoeveelheden kunnen of handmatig of automatisch aan een begroting gekoppeld worden.

Samenwerken met BIM

Als laatste liet Richard van Ammerzoden van Ibis zien hoe modellen online zijn te bekijken, men issues kan synchroniseren en aanmaken en kan delen en managen met bimsync. In bimsync zijn tevens de met SYNCHRO 4D gemaakte planningen te visualiseren en met andere bouwpartners te delen. Deze webgebaseerde BIM-software bevat verder nog functionaliteit voor revisiebeheer en document management.

Ibis Cadvisual 6Tweedeling

“Tijdens onze seminars hebben relaties van Cadvisual en Ibis kennisgemaakt met de 'best-of-breed' software voor het plannen, calculeren en samenwerken op basis van een BIM", vervolgt van Ammerzoden. "In de markt is nog wel een tweedeling te zien tussen grote bouwbedrijven en opdrachtgevers die al in vergaande mate 4D en 5D BIM gebruiken en de kleine en middelgrote bedrijven. Met BIM-meetstaten, SYNCHRO 4D en bimsync maken wij het plannen, calculeren en samenwerken op basis van een BIM laagdrempelig toegankelijk voor zowel grote bedrijven als het MKB".

Kopie van LinkedIn Ibis

Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!

Yasper
Voor hulp en advies

Vraag het aan Joy

j.wansleeben@brink.nl 010 237 01 00 Ik heb nu een vraag