Efficiënt projecten calculeren met 2D en 3D-meten

De bouwsector staat voor grote uitdagingen: meer huizen bouwen, installaties verduurzamen voor de benodigde energietransitie en onze infrastructuur zowel onderhouden als uitbreiden. Voor alle uit te voeren projecten moet eerst nog de kostprijs worden gecalculeerd, op basis van de materiaalhoeveelheden, inzet van materieel en arbeidsuren. Om flexibel en snel in te spelen op de marktsituatie en -behoeften is het belangrijk zo efficiënt mogelijk hoeveelheden te kunnen bepalen, uit zowel 2D-tekeningen als 3D-modellen. 
 

2D en 3D-meten

Al jarenlang neemt het gebruik van een ‘Bouw Informatie Model’ (BIM) in projecten gestaag toe. Minder snel dan BIM-managers willen, maar steeds meer opdrachtgevers, architecten, aannemers, constructeurs, installateurs en andere projectbetrokkenen worden zich bewust van de waarde die een BIM kan toevoegen. Ondertussen en waarschijnlijk nog vele jaren ook in BIM-projecten, wordt er in de bouwsector met grote aantallen 2D-tekeningen gewerkt. Deze zijn vaak al wel digitaal beschikbaar in het veelgebruikte PDF-formaat. Om de kostprijs voor projecten efficiënt te kunnen calculeren, blijft dus 2D en 3D-meetfunctionaliteit nodig.   
 

Integratie bouw, installatietechniek en infrastructuur

Een tweede belangrijke trend is de toenemende integratie van bouwkundige werken met installatietechniek en infrastructuur in projecten. Daarvoor is het mogelijk om afzonderlijke kostprijscalculaties te maken, maar dat kan makkelijker geïntegreerd. Dat levert namelijk tijdsbesparing op en voorkomt fouten of het vergeten van hoeveelheden die op het snijvlak van de disciplines liggen. Behalve uniforme functionaliteit voor het bepalen van aanwezige hoeveelheden in de bouwkundige, installatietechnische en infrastructurele onderdelen van projecten, maakt ook data-uitwisseling via de cloud het calculatieproces efficiënter. 
 

Open en gesloten datastandaarden 

Tenslotte zijn ook de gebruikte standaarden van invloed op de efficiency van het calculeren. Bij projecten waarin een BIM wordt gebruikt, gaat de markt richting IFC en Open BIM, terwijl voor 2D-tekeningen de DWG- en PDF-formaten in de praktijk het meest worden gebruikt. Om alle gemeten en berekende hoeveelheden efficiënt van een prijs te voorzien, is het belangrijk dat de verschillende meetwaardes uit tekeningen en een BIM live gekoppeld worden aan de bijbehorende meetstaat en rekenregels in de calculatiesoftware. Dan zijn namelijk ook regelmatig voorkomende wijzigingen sneller en zonder fouten te verwerken.    
 

2D en 3D-meetmethodes met visuele controles   

Brink Software heeft verschillende mogelijkheden voor 2D-meten in PDF’s het afgelopen jaar toegevoegd door gebruik te maken van Autodesk Forge API’s. Daardoor is het nu mogelijk om, zowél met 2D-meetmethodes voor digitale tekeningen als 3D-meetmethodes voor een BIM, de aanwezige hoeveelheden uit te trekken voor kostprijscalculaties van (geïntegreerde) projecten. Inclusief visuele controles om de aantallen te controleren, of te verantwoorden en de efficiency van het calculatieproces te verbeteren. Meer informatie hierover is te lezen op onze website.
 
Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!
Yasper
Voor hulp en advies

Vraag het aan Joy

j.wansleeben@brink.nl 010 237 01 00 Ik heb nu een vraag