Efficiënter calculeren met marktconforme kostenbestanden

Brink Software - Calculeren - Kostenbestand

Wil je sneller projecten calculeren? Dat is te realiseren door gebruik te maken van decennia aan kennis en ervaring die is toegevoegd aan marktconforme kostenbestanden. In combinatie met tijdbesparende tools om alle benodigde hoeveelheden uit 2D-tekeningen en 3D-modellen te halen, kun je aanzienlijk sneller professioneel onderbouwde offertes uitbrengen. Lees hier meer over de voordelen van onze kostenbestanden.

Kennis en praktijkervaring benutten

Opdrachtgevers, aannemers, installateurs en hun adviseurs moeten vaak snel de kostprijs voor nieuwe projecten calculeren. Dat is met een professioneel calculatieprogramma sneller en met een kleinere kans op het maken van fouten te realiseren dan met eigen Excel-sheets. Maar hoe zit het met de arbeid-, materieel- en productprijzen? Heb je daarvoor een eigen bestand en is dat nog wel actueel? Werken alle calculatoren volgens dezelfde methode en laatste versie van het prijzenbestand? De efficiency van het calculeren voor bouw-, installatie- en infraprojecten is te verbeteren door alle kennis en praktijkervaring te benutten die Brink Management / Advies heeft toegevoegd aan Ibis Calculeren voor Bouw Pro en Ibis Calculeren voor Infra Pro.


Integratie bouw, installatietechniek en infrastructuur

Een trend die het calculeren van projecten complexer maakt, is de toenemende vraag naar gecombineerde bouw-, installatie- en infrastructuurwerken, oftewel geïntegreerde contracten. Kun je daarvoor alle prijzen nog zelf bijhouden, of beter calculatietijd besparen met extern beschikbare kostenbestanden? Marktconforme kostenbestanden, zoals ontwikkeld voor de Ibis calculatiesoftware en het 2ba-platform, zijn accuraat en worden jaarlijks geactualiseerd. Het continu bijhouden van prijsveranderingen is goedkoper voor een grote groep bedrijven dan wanneer iedereen z‘n eigen bestanden bijhoudt. Jouw onderscheidend vermogen zit als het goed is ook niet in de gebruikte prijzen maar in de kwaliteit en efficiency van werken.


Inzicht en vertrouwen

Een ander voordeel van het werken met marktconforme kostenbestanden is het inzicht dat de prijsopbouw verschaft en het vertrouwen dat hierdoor ontstaat tussen alle projectpartners. Voor de bouw zijn onze Brink kostenbestanden gebaseerd op de NL-SfB-codering van bouw- en installatiedelen voor het calculeren volgens de elementenmethode. Voor de infrasector zijn ze afgestemd op de RAW-systematiek. Net als onze kostenbestanden leveren deze uniforme coderingen een bijdrage aan het sneller kunnen calculeren van projectaanvragen, met een kleinere kans op het maken van fouten. Tevens banen ze de weg voor beter multidisciplinair samenwerken en digitaal informatie delen via een BIM.
 
Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!
Yasper
Voor hulp en advies

Vraag het aan Joy

j.wansleeben@brink.nl 010 237 01 00 Ik heb nu een vraag