De meeste bouwkundige en civieltechnische uitvoerders en projectleiders lopen liever op het werk rond dan dat ze in hun bouwkeet administreren. Met een smartphone of tablet en cloud gebaseerde software voor de besteksadministratie is die behoefte eenvoudig in te vullen en ook kostbare tijd te besparen. Wat zijn de voordelen van mobiel administreren?

Dubbel werk voorkomen met mobiele RAW-bestek software

Uitvoerders registreren de dagelijkse bouwproductie en -voortgang op weekrapporten, die daarna op het bedrijfskantoor in de besteksadministratie worden ingevoerd voor de periodieke facturering. Als alle uitgevoerde werkzaamheden direct digitaal worden geadministreerd met een smartphone of tablet, is dubbel werk te voorkomen en neemt de kans op het maken van fouten af. Met als bijkomende voordelen minder discussies en sneller betaalde facturen. Zeker als de ingevoerde werkzaamheden eenvoudig te verduidelijken zijn met foto's. Mobiele RAW- bestek software maakt het werk van de gebruiker gemakkelijker.

Samenwerking en communicatie ondersteunen

Een tweede tijdbesparend voordeel is het ondersteunen van de samenwerking en communicatie tussen opdrachtgever en -nemers. Niet alleen de uitvoerder en administratieve medewerkers van een hoofdaannemer besparen tijd met het digitaal registreren van alle verrichtte werkzaamheden, maar ook de uitvoerders of projectbegeleiders van onderaannemers. Mobiel administreren helpt alle betrokken partijen in bouwprojecten zowel efficiënter als effectiever samen te werken en te communiceren. Daarbij is het makkelijk als ze dezelfde software gebruiken, maar niet noodzakelijk.

Altijd en overal toegankelijke informatie

Het derde voordeel van mobiel administreren op de bouwplaats zijn de altijd en overal toegankelijke actuele project data. Natuurlijk is het daarbij van belang duidelijke afspraken te maken over wie toegang heeft tot welke data, maar dat geldt voor alle projectgerelateerde informatie. Bij professionele cloudgebaseerde administratiesoftware is het mogelijk zelf onderscheid te maken tussen publieke en private dagboeken.

Arend Hoek is werkzaam als productmanager Infra bij Brink.

Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!