Brink Management / Advies en Ibis software gaan door onder één naam: Brink!

Het analyseren en vertalen van maatschappelijke bewegingen naar consequenties voor de bouw, infra en vastgoed is belangrijker dan ooit. Brink speelt hierop in met een unieke combinatie van advisering, informatisering en projectmanagement. Van politiek-bestuurlijk niveau tot en met de bouwplaats en tijdens de exploitatiefase.
 
De komende jaren nemen zowel de complexiteit van vraagstukken in de gebouwde omgeving als de beschikbaarheid van data en het belang van informatisering toe. Daarom moeten wij sneller komen met antwoorden en de tools die daarbij helpen, dit vraagt om extra aandacht en een bundeling van krachten. Door het combineren van onze expertise van Management & Advies én Software voor de bouw, infra en vastgoed ontstaat synergie en wordt de innovatie- en slagkracht van alle bedrijfsonderdelen enorm versterkt.
 

Daarom worden wij één Brink!

Deddo Brink, de oprichter en naamgever van onze groep, had al vroeg door dat samenwerken en integraal kijken naar vraagstukken essentieel is voor de keten. Dit was ook zijn gedachte toen hij ruim 40 jaar geleden begon met IBIS, het Integraal Bouw Informatie Systeem. IBIS groeide al snel uit tot het softwaremerk van Brink, daar zijn we apetrots op, en Ibis blijft de software van Brink.
 

Wat betekent deze verandering voor Ibis klanten? 

De naam Ibis Software b.v. zal gewijzigd worden naar Brink Software b.v. en we introduceren een nieuwe huisstijl die in lijn is met Brink, maar contractueel zal er niets veranderen.
 
Wel verandert een aantal praktische zaken: alle collega’s krijgen een @brink.nl e-mailadres, maar ook op onze huidige adressen blijven wij gewoon bereikbaar.
 

Achtergrondinformatie

De basis voor de onderneming Brink is gelegd in 1972. Op dit moment zijn er ongeveer 250 medewerkers actief op de vestigingen in Eindhoven, Rotterdam en Groningen. Brink werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers. Van ontwikkelaar tot eigenaar of gebruiker. Van bouw- en infrabedrijf tot overheid. Van Rijksoverheid tot lokaal. Brink voorziet haar opdrachtgevers binnen de gehele keten van haar advies, ondersteuning in management en marktbrede softwaretools. Met een integrale aanpak. Brink Management / Advies, Brink Software en Brink Financial Structures kunt u vinden op de nieuwe website brink.nl – ‘Het kloppend hart van bouw, infra en vastgoed’. 
Yasper
Voor hulp en advies

Vraag het aan Joy

j.wansleeben@brink.nl 010 237 01 00 Ik heb nu een vraag