Brink Kostenbestand Infra vereenvoudigt en versnelt ramingen en calculaties

Brink Kostenbestand Infra Ibis software calculeren

Vrije code kolommen

Steeds meer infra-aannemers en -opdrachtgevers gebruiken het programma GwwBundel voor het calculeren van hun projecten. Met als gevolg dat Ibis ook steeds meer wensen voor nieuwe functies en verbeteringen uit de praktijk ontvangt. De nieuwe GwwBundel 5.3.0 speelt daarop in. Een belangrijke verbetering die de flexibiliteit van calculeren vergroot, is de toevoeging van twee vrije kolommen voor zelf te definiëren coderingen. Uiteraard zijn deze per bedrijf centraal in te stellen. Ze worden ook meegenomen bij het exporteren van begrotingen in de uitwisselformaten KPDXML en CUFXML, voor hergebruik van de calculatie-informatie in een financieel-systeem.

Makkelijker exporteren, importeren en kopiëren

Andere verbeteringen in GwwBundel 5.3.0 zijn gericht op het makkelijker exporteren, importeren en kopiëren van calculatie-informatie. Zoals het importeren van een CUFXML en NSX in de begroting, onderdelen kopiëren naar Word om daarin snel een offerte te maken en een DSX in GwwCalc kunnen aanmaken voor deelopdrachten. Maar ook een uitgebreide Excel-rapportage genereren als het invoegen van een ZSX niet lukt en Excel-uittrekstaten wel of niet meenemen bij het kopiëren in en tussen begrotingen. Praktijkgerichte verbeteringen die bij elke calculatie kostbare tijd besparen.

Ramingen maken en het Brink Kostenbestand Infra

GwwBundel 5.3.0 bevat nog meer verbeteringen die het calculeren vereenvoudigen. Zoals makkelijk kunnen switchen tussen de gebruikte tijdseenheden (minuten, uren, dagen, weken, etc.) en sneller een raming maken doordat op elk niveau in de raming een kostprijs is in te voeren. Het is dus niet meer nodig om tot op het laagste niveau een kostprijs ‘uit te calculeren’. Als aanvulling op GwwCalc levert Ibis tenslotte nog het nieuwe product Brink Kostenbestand Infra, waarmee het ramen en calculeren van projecten zowel aanzienlijk te vereenvoudigen als te versnellen is, of een ‘second opinion’ calculatie te maken is.

Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!

Yasper
Voor hulp en advies

Vraag het aan Joy

j.wansleeben@brink.nl 010 237 01 00 Ik heb nu een vraag