Het gebruik van software in de cloud is de laatste jaren sterk toegenomen. Al in 2016 wereldwijd met zo’n 25% naar 148 miljard dollar, terwijl analisten voor de aankomende jaren circa 20% voorspellen. Wat zijn de vijf belangrijkste voordelen van werken met cloud software in de bouw-, infra- en vastgoedmarkt.

Flexibiliteit en schaalbaarheid

Een belangrijk voordeel voor alle gebruikers van software in de cloud en hun leveranciers is de grotere flexibiliteit en schaalbaarheid. Zowel nieuwe functionaliteit als extra licenties zijn namelijk veel sneller in gebruik te nemen, als dat voor nieuwe projecten of de organisatiegroei nodig is. Dat geldt ook voor fouten in de software, correcties daarvan zijn sneller ter beschikking te stellen. Dankzij die grotere flexibiliteit en schaalbaarheid kun je als organisatie tevens de doorlooptijd van projecten en ‘time-to-market’ van innovaties versnellen. Kijk maar naar succesvolle organisaties in verschillende markten, die gebruiken allemaal cloud software en online samenwerkingsplatformen.  

Kostenbesparingen

Het heeft ook invloed op de uitgaven- en inkomstenplanning voor ICT. Je hoeft als bouwbedrijf, ingenieursbureau, gemeente of woningcorporatie minder voor te financieren aan ICT-infrastructuur en ondersteuning daarvan, terwijl er amper of geen ongebruikte licenties meer zijn. Verder zijn vaak interessante kostenbesparingen mogelijk op het operationele beheer. Hoewel de mogelijke besparingen per organisatie verschillen, zijn de financiële voordelen een belangrijke reden voor migraties naar de cloud. Tenslotte is de betaling voor het softwaregebruik beter af te stemmen op de facturering van alle gemaakte kosten per projectfase.

Beschikbaarheid en beveiliging

Tot voor kort waren veel bedrijven nog sceptisch over de beschikbaarheid en veiligheid van online software en in de cloud opgeslagen informatie. Inmiddels is die twijfel omgeslagen naar het besef dat de beschikbaarheid van cloud software net zo hoog of misschien zelfs hoger is dan software die op de eigen bedrijfsservers draait. Als in de cloud één of meerdere servers uitvallen nemen andere hun taak naadloos over. Hetzelfde geldt voor de beveiliging. Cloud service providers investeren meer en sneller in oplossingen tegen cybergevaren, dan veel organisaties in staat zijn.  Ook beheren zij alle informatie van hun klanten in toenemende mate in lokale datacenters.   

Communiceren en samenwerken 

Software in de cloud maakt werken onafhankelijk van locatie en tijd mogelijk. Zoals het gebruik van BIM-modellen, bestekken, kostprijsberekeningen en planningen op de bouwplaats en mobiel uitvoeren van opleverings- en onderhoudsinspecties. Maar ook digitaal communiceren en samenwerken aan alle beschikbare documenten, op basis van één uniforme en real-time versie van de waarheid. Dat voorkomt fouten door het gebruik van verkeerde documentversies en verhoogt de efficiency van alle projectbetrokkenen. Verder zijn afdelingen die binnen organisaties nog met verschillende ICT-applicaties werken via de cloud eenvoudiger te integreren.

Innovatiekansen met cloud-software

Last but not least vergroot het gebruik van cloud software de innovatiekansen van organisaties. Omdat je klanten en partners laagdrempeliger kunt betrekken bij nieuwe ontwikkelingen. Maar ook het Internet-of-Things, waarin slimme producten, materieel en sensoren informatie verzamelen om bestaande producten en diensten te verbeteren, ontstaat dankzij cloud computing. Tenslotte is de cloud een omgeving waarin millennials het liefst werken. Zij zijn namelijk opgegroeid en opgeleid met het internet en willen tijdens hun carrière niet worden belemmerd door ‘legacy’ systemen, die de creativiteit en persoonlijke ontwikkeling beperken.

Meer informatie? Neem contact op met onze accountmanager!